9/05/05 – Tour Update – Philadelphia PA (day off)

9/04/05 – Tour Update – Philadelphia PA (day off)
September 5, 2005
9/06/05 – Tour Update – Philadelphia PA (day off)
September 6, 2005